We want to develop both planar and spatial thinking based on the mastering of classical disciplines (drawing, modelling) as well as of the modern information technology tools (modelling and presentations in 2D and 3D modelling applications). The teaching program is therefore based on proven conservative teaching methods (drawing and modelling, the study of nature and its patterns in the development of forms), in combination with modern methods, particularly with the study of the latest knowledge of technology, materials and IT applications in the creative process. Education includes studies of economics and humanities and their transformation into real output for the purposes of communication and presentation. The goal is to educate a personality that will receive and process information provided by teaching, that will be communicative and open to new ideas, conservative in utilizing the experience and values proven by time and practice but who will also enrich the creative processes with new knowledge and approaches corresponding to the given time.

ATELIÉR

Co je a může být design?

Jaká je role designéra na počátku 21 století?

Jak se mění požadavky na novou generaci designérů v kontextu:

-nepřetržitého toku informací?
-setření hranic mezi státy a kulturami?
-rapidního vývoje technologií včetně vlastních pracovních nástrojů?
-změn trhu a stále profilovanějších firemních strategií?
-rozmlžení hranice oboru s architekturou na jedné a volným uměním na druhé straně?

Toto jsou některé ze základních problémů se kterými je student během studia konfrontován.
Obor designu, který během několika posledních desetiletí rozšiřuje pole své aktivity,
klade na jednu stranu větší nároky na mladé tvůrce, na druhou stranu ale skýtá širší možnosti uplatnění a realizace.
Atelier se těmto novým výzvám a možnostem oboru staví čelem.

Zaměřením atelieru je produktový design – design výrobků.
Studenti se mají možnost během studia dívat na problematiku produktu a průmyslové výroby z různých úhlů.
Od technologické roviny výrobních a materiálových omezení,
přes správné chápání funkce daného produktu v rámci firemního portfolia a marketingové strategie,
dále k sociálně kritickému pohledu na výrobu a konzumní společnost a úlohu designéra v ní,
až po hledání nových cest, konceptů a čistě autorskému přístupu s uměleckým přesahem.

Ve výuce je důraz na:

-znalost historie i současného diskursu
-perfektní zvládnutí současných pracovních nástrojů
-přehled o materiálech a technologiích
-znalost problematiky vztahu designér-klient (firma)
-rozvíjení schopností prezentace a sebeprezentace

Atelier podporuje:

-pravidenlou a povinnou účast studentů/atelieru v mezinárodních soutěžích
-mezioborové workshopy a zadání v rámci školních atelierů
-uspořádání cyklu přednášek profesionálů z oboru (pořádání krátkých workshopů pod taktovkou hostujícího designera-profesionála)
-spojení s praxí, zadáváním úkolů ve spolupráci s firmami
-stáže studentů do spřátelených škol, designérských studií jak v Čechách tak v zahraničí
-zviditelnění studentů a atelieru mediálně zajímavými projekty a výstavami.
-pořádání společných projektů s ateliery designu ostatních českých vysokých škol. (jednodenní úkol, společné zadání, večerní prezentace)

Základním principem v rámci atelieru je mimo prvního ročníku a diplomantů zadávání maxima společných úkolů pro všechny ročníky. Student má tak nejlepší možnost konfrontace své práce a pracovního postupu s co největším počtem ostatních , hlavně vyšších ročníků.
Forma konzultací bude vždy společná. Studenti prezentují vždy před celým kolektivem.
Počítá se s tříbením komunikačních, prezentačních schopností vzájemným hodnocením prací, jejich konstruktivní kritikou a analýzou.

MgA. Jan Čapek
vedoucí atelieru